• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมหารือการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

12 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
        วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อร่วมหารือในการเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2565 ที่จังหวัดระยองกำหนดจัดขึ้นซึ่งการจัดงานดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมการผลิตและเป็นช่องทางการกระจาย/จำหน่ายผลไม้ ของจังหวัดระยองในช่วงฤดูผลไม้ ตลอดจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของดีต่าง ๆ ของจังหวัดระยอง ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์