• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2565

12 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อร่วมพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง และการรับรองงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2565 โดยมี นายสงวน  แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์