• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มพร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด จังหวัดระยอง

18 พ.ค. 2565 อ่าน [3]

...
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวอัมพร สุทธิศรี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มพร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ของผู้ประกอบการน้ำมันปาล์มทั้ง 4 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท ฟูจิออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอปลวกแดง 2) บริษัทโกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด อำเภอบ้านค่าย 3) บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และ 4) บริษัท ดับเบิ้ลยูทีซีคอร์ปอเรชั่น จำกัด อำเภอนิคมพัฒนา ผ่านระบบประชุมออนไลน์ซึ่งการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์