• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง เรื่อง จะขีดห้างหุ้นส่วนและบริษัทออกจากทะเบียน

23 พ.ค. 2565 อ่าน [22]

...
ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง เรื่อง จะขีดห้างหุ้นส่วนและบริษัทออกจากทะเบียน

     
ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรจะเชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนและบริษัทตามรายชื่อชื่อที่แนบท้ายประกาศ มิได้สทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว สามารถดูรายละเอียดได้ที่ดาวน์โหลดด้านล่าง>>>
       

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศสำนักงานนายทะเบียนฯ.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์