• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด เรื่อง การส่งเสริมการใช้น้ำมันปาล์ม (B๒๐ B๑๐๐)

2 เม.ย. 2562 อ่าน [5]

...

 วันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด เรื่อง การส่งเสริมการใช้น้ำมันปาล์ม (B๒๐ B๑๐๐) ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ศาลาจังหวัดจังหวัดระยอง โดยมีนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประชุมในการประชุมผ่านระบบฯ ครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์