• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดจัดเตรียมปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วังสามพญา ณ วัดละหารไร่

2 เม.ย. 2562 อ่าน [7]

...

วันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดจัดเตรียมปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วังสามพญา ณ วัดละหารไร่ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง นำโดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำจิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง จำนวน ๕๐๐ คน ไปทำการปรับปรุง จัดเตรียม และปรับภูมิทัศน์ บริเวณอาคารสถานที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดระยอง ณ วังสามพญา วัดละหารไร่ เพื่อเตรียมสถานที่ใช้ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดระยอง ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์