• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดตลาดชุมชน “สายลมชมบัว” ณ บ้านไผ่ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

2 เม.ย. 2562 อ่าน [2]

...

วันเสาร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น.  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดตลาดชุมชน “สายลมชมบัว” ณ บ้านไผ่ หมู่ ๑ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จัดโดยสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว และพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านค่าย ได้ร่วมบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโอทอปนวัตวิถีบ้านไผ่ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวแห่งใหม่ ห่างจากตัวเมืองระยองเพียง ๕ กิโลเมตร นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลโอทอปนวัตวิถีระดับจังหวัดอีกด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์