• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ตลาดผลไม้ เพื่อติดตามสถานการณ์ภาวะราคาผลไม้ของจังหวัดระยอง

2 เม.ย. 2562 อ่าน [1]

...

 วันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตลาดผลไม้เขาดิน และล้งผลไม้ในพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อติดตามสถานการณ์ภาวะราคาผลไม้ของจังหวัดระยอง ในช่วงฤดูผลไม้ของจังหวัดระยอง ที่กำลังเริ่มออกสู่ตลาด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์