• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชาสัมพันธ์โครงการ Total Solutions for SMEs ให้แก่ SMEs นักบัญชี และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนธุรกิจจากธุรกิจ SMEs ที่มีการประกอบธุรกิจแบบดั้งเดิม (Traditional SMEs) ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการอัจริยะที่ประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Smart SMEs)

กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2 เม.ย. 2562 อ่าน [5]

...

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ภายใต้แนวคิดเปลี่ยน Pain Point ด้านบริหารจัดการธุรกิจของ SMEs เป็น Gain point โดยเปิดโอกาสให้ SMEs เข้าถึงซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจได้สะดวกและเหมาะสม แบบไม่มีค่าใช้จ่าย และให้สิทะิประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งทุนและบริการทางการเงินจากธนาคาร ๔ แห่ง และขณะนี้โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการดังนี้

๑. เปิดรับสมัคร SMEs ที่สนใจเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

๒. จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ SMEs ที่สนใจภายใต้โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) รายละเอียดตามเอกสารแนบมา

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์