• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการส่งเสริมพัฒนา/พัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าทางการเกษตร

3 เม.ย. 2562 อ่าน [2]

...

วันพุธ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการส่งเสริมพัฒนา/พัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าทางการเกษตร ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตลาดสินค้าทางการเกษตรในระดับชุมชนให้ถูกวิธี และเพื่อเป็นการส่งเสริมเพิ่มพูนรายได้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ในเขตตำบลแม่น้ำคู้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์