• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมโครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ (Open House) ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

5 เม.ย. 2562 อ่าน [2]

...

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมโครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ (Open House) ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จัดโดย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเน้นกระบวนการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยตัวแทนของบริษัทฯ ได้บรรยายและพาเข้าเยี่ยมชมเขตผลิตบริเวณรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ และท่าเรือน้ำลึกไออาร์พีซี นอกจากนั้น
ยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกันในครั้งนี้ด้วยเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์