• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมหารือเพื่อพิจารณากำหนดประเด็นการประชุม (กรอ.พาณิชย์) ภาคกลาง

29 มิ.ย. 2565 อ่าน [2]

...
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณากำหนดประเด็นการประชุม (กรอ.พาณิชย์) ภาคกลาง (25 จังหวัด) ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) จัดโดย สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เพื่อร่วมพิจารณาการเตรียมการด้านสารัตถะ ร่างระเบียบวาระสำหรับการประชุม กรอ. พาณิชย์ ภาคกลาง แนวทางการนำเสนอประเด็นในการประชุม กรอ. พาณิชย์ ภาคกลาง ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าของภาคเอกชนในพื้นที่ภาคกลาง โดยมีนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นประธานในการประชุมฯ ผ่านระบบครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์