• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการปรับราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

30 มิ.ย. 2565 อ่าน [2]

...
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการปรับราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อให้มีการปรับราคาสอดคล้องกับที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) กำหนด รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค และไม่จำหน่ายในราคาที่สูงเกินสมควร ต่อไป
ร้าน ส.เจริญแก๊ส
-ขนาด 4 กก. ราคา 165 บาท
-ขนาด 7 กก. ราคา 220 บาท
-ขนาด 15 กก. ราคา 370 บาท
-ขนาด 48 กก. ราคา 1,190 บาท

ร้านบุญธรรมแก๊ส
-ขนาด 4 กก. ราคา 160 บาท
-ขนาด 7 กก. ราคา 230 บาท
-ขนาด 15 กก. ราคา 370 บาท
-ขนาด 48 กก. ราคา 1,170 บาท

ร้านมาบตาพุดแก๊ส
-ขนาด 4 กก. ราคา 155 บาท
-ขนาด 7 กก. ราคา 240 บาท
-ขนาด 15 กก. ราคา 385 บาท
-ขนาด 48 กก. ราคา 1,200 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์