• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และภาวะราคาผลไม้ ในช่วงฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๖๒

10 เม.ย. 2562 อ่าน [5]

...

วันอังคาร ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตลาดกลางผลไม้ตะพง อำเภอเมืองระยอง และตลาดผลไม้เขาดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อติดตามสถานการณ์และภาวะราคาผลไม้ของจังหวัดระยอง ในช่วงฤดูกาลผลิตผลไม้ ปี ๒๕๖๒ ของจังหวัดระยอง ซึ่งกำลังทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ (๙ เมษายน ๒๕๖๒) ตลาดผลไม้เขาดินเปิดรับซื้อผลไม้อย่างเป็นทางการเป็นวันแรกอีกด้วย

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์