• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

พิธีเปิดโครงการคาราวานพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 20

9 ส.ค. 2565 อ่าน [2]

...
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดโครงการคาราวานพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 20 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ซึ่งได้เปิดโครงการพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการจัดคาราวานสินค้าราคาถูกออกจำหน่าย โดยสินค้ามีทั้งอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ลดราคาสูงสุดถึง 62% เพื่อลดภาระค่าครองชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์