• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

26 เม.ย. 2562 อ่าน [4]

...

           วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์การดำเนินงานด้านความมั่นคงและความสงบในพื้นที่จังหวัดระยองรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒ และรับทราบปัญหาเรื่องความมั่นคงในส่วนที่เกี่ยวข้องและแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โดยมีนายธีรวัฒน์  สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้

 

   

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์