• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2565

27 ก.ย. 2565 อ่าน [3]

...
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสวัสดิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2565 เพื่อร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสวัสดิการภายในจังหวัดระยอง พ.ศ. 2565 และร่างระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการภายในจังหวัดระยองว่าด้วยการับ-จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการและการจัดทำบัญชี พ.ศ. 2565 โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์