• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

7 พ.ค. 2562 อ่าน [4]

...

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ พระอุโบสถวัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ร่วมกับวัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) โดยมีพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง (มหานิกาย) ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมฯ ในครั้งนี้ด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์