• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า “นนทบุรีนำของดี สู่ ๔ ภูมิภาค ปี ๒๕๖๒” ครั้งที่ ๓

7 พ.ค. 2562 อ่าน [4]

...

         วันศุกร์ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า “นนทบุรีนำของดี สู่ ๔ ภูมิภาค ปี ๒๕๖๒” ครั้งที่ ๓ ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง จังหวัดระยอง เพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้กับกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน ของจังหวัดนนทบุรี ไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายเพื่อให้สินค้านนทบุรีเป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยมีนายชินพล ดิตถะวิโรจน์ พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานพบกับสินค้าของดีผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด เครื่องประดับ Handmade ระดับคุณภาพจากจังหวัดนนทบุรี และพบกับการแสดงพื้นบ้านทางวัฒนธรรมของจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง จังหวัดระยอง

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์