• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน (งวด 2) ภายใต้ชื่อ พาณิชย์...ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20

29 ก.ย. 2565 อ่าน [9]

...
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2) ภายใต้ชื่อ พาณิชย์...ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 (ภูมิภาค) จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ด้านล่าง>>>

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศประกวดราคาฯ.pdf

เอกสารประกวดราคาฯ.pdf

TOR.pdf

แบบ บก 06.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์