• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าใช้ประกอบอาหารเจ ในช่วงเทศกาลกินเจ ปี 2565

29 ก.ย. 2565 อ่าน [4]

...
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2565 นางสาววิไล มีสุวรรณ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าใช้ประกอบอาหารเจ ในช่วงเทศกาลกินเจ ปี 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาระยอง เพื่อกำกับดูแลและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริโภคที่มาจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลกินเจ และเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเกินสมควร จากการลงพื้นที่พบว่าผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าชัดเจน สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและไม่พบสินค้าที่มีราคาจำหน่ายที่สูงเกินสมควร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์