• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤษภาคม

10 พ.ค. 2562 อ่าน [15]

...

               วันพุธ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดระยอง ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (หน้าดิโอโซนหมู่บ้านเพลินใจ ๕)

                สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รายงานข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจการค้าของจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ๒๕๖๒, การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างร้านค้าออนไลน์” ตามโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก กิจกรรมยกระดับตลาดสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ. ระยอง และ งาน“ระยองเทรดแฟร์ ๒๐๑๙” ยกระดับสินค้า SMEs ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ ๓ ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ เขตจตุจักร จ. กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมได้รับทราบในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์