• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี ๒๕๖๒

23 พ.ค. 2562 อ่าน [2]

...

วันพุธ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความเชื่อใจซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในเชิงลึก และสามารถดำเนินการวิเคราะห์ติดตามตรวจสอบ และแก้ไขสถานการณ์ที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้มากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมเดอะเวโล โฮเทล แอนด์ ปั้มแทรค อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์