• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

28 พ.ค. 2562 อ่าน [2]

...

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  -  ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ สามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ กบบ. http://personnel.ops.moc.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์