• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ออกตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

30 พ.ค. 2562 อ่าน [1]

...

วันพุธ ที่ ๒๙ พฤษภาคม 256๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ออกตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ของผู้ประกอบการน้ำมันปาล์มทั้ง 3 บริษัท ได้แก่ ๑) บริษัท ฟูจิออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอปลวกแดง ๒) บริษัท แอปโซลูท พาวเวอร์ พี จำกัด อำเภอบ้านค่าย และ ๓) บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับสถานการณ์ราคาการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบในขณะนี้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ ๑๗.๒๕ – ๑๙ บาท/กก. ส่วนปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์