• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนมกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ของผู้ประกอบการที่มีกิจการคลังสินค้าในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง

7 มิ.ย. 2562 อ่าน [3]

...

วันที่ ๕ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนมกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ของผู้ประกอบการที่มีกิจการคลังสินค้าในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน ๖ ราย ดังนี้ ๑) บริษัท เคอรี่ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ๒) บริษัท คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ๓) บริษัท เอส เอ็ม ซี โลจิสติกส์ จำกัด  ๔) บริษัท ดับเบิ้ล วิง สปิริต เซอร์วิส จำกัด ๕) บริษัท ซังกิว แหลมฉบัง (ประเทศไทย) จำกัด ๖) บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้การเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า เป็นไปตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๑ ที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสอบสินค้าทั้งหมดในคลังสินค้าไซโล และห้องเย็น อย่างน้อยปีละสองครั้ง

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์