• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

12 มิ.ย. 2562 อ่าน [6]

...

วันอังคาร ที่ ๑๑  มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายอินทรีย์  เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง  เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้แจ้งการดำเนินงานฝ่ายจัดหาสินค้าและหาตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าให้ที่ประชุมฯ ทราบในครั้งนี้ด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์