• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีน ชลบุรี และตราด จัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดและจัดจำหน่ายสินค้า GI ตามโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก กิจกรรมหลักยกระดับตลาดสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

21 มิ.ย. 2562 อ่าน [5]

...

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีน ชลบุรี และตราด จัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดและจัดจำหน่ายสินค้า GI ตามโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก กิจกรรมหลักยกระดับตลาดสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว และอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนฯ รวมทั้งเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร / ผู้ผลิต / ผู้จำหน่าย สินค้าดังกล่าว โดยมีการจำหน่ายสินค้า อาทิ ทุเรียนระยอง สับปะรดทองระยอง ทุเรียนปราจีน ส้มโอปราจีน ผลิตภัณฑ์เสื่อกกปราจีน ครกหินอ่างศิลา สับปะรดศรีราชา สับปะรดตราดสีทอง กาแฟโรบัสต้าตราด พริกไทยจันทบุรี เสื่อกกจันทบูร ทุเรียนจันทบุรี โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และบริเวณลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าเดอะไบรท์

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์