• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหาร สมัครขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT

21 มิ.ย. 2562 อ่าน [4]

...

ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่มีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีการตกแต่งแบบไทย หรือแบบไทยร่วมสมัย ซึ่งเปิดบริการแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สมัครขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT สำหรับร้านอาหารไทยในประเทศไทย โดยกรอกใบสมัครได้ที่  https://goo.gl/forms/5NYfmnFG6Bm6v7BR2 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิ.ย.62 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง 038-694044-5 กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 02-5475962

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์