• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเกษตรอินทรย์ไทย

26 ส.ค. 2562 อ่าน [7]

...

ด้วยสมาคมการค้าเกษตรอินทรย์ไทย กำหนดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย หัวข้อ "เกษตรอินทรย์ ๑๐๑" (หรือเกษตรอินทรย์เบื้องต้น) ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กันยายน และ "เกษตรอินทรีย์ ๒๐๑" (หรือเกษตรอินทรีย์ต่อยอด) ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์