• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

3 ก.ย. 2562 อ่าน [8]

...

        วันอังคาร ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) เพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยในจังหวัด ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมี นายธีรวัฒน์  สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้
 

  

 
 

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์