• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการบริหารงานให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำองค์กรภาคเอกชน จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

18 ก.ย. 2562 อ่าน [2]

...

            วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการบริหารงานให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำองค์กรภาคเอกชน จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดโดย จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้นำองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดระยอง เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานในจังหวัดระยอง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด เสริมสร้างมุมมองและบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของทั้งรัฐบาล กระทรวง/กรม และของจังหวัด รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการบริหารงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการทำงานร่วมกัน ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ครั้งนี้

 

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์