• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “กระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าชุมชน” ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

19 ก.ย. 2562 อ่าน [1]

...

วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “กระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าชุมชน” ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ตลาดสีเขียว ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการจำหน่ายสินค้าภายในตลาด ซึ่งตลาดสีเขียวเป็นหนึ่งในตลาดประชารัฐต้องชม ในพื้นที่จังหวัดระยอง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาตลาดประชารัฐต้องชม  ซึ่งเป็นตลาดที่อยู่ในการดูแลของเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เน้นสินค้าชุมชน พืช ผัก ผลไม้ อาหารพื้นบ้าน และเป็นตลาดที่ไม่ใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกอีกด้วย รวมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาพิเศษ ได้แก่ น้ำมันพืช ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำตาลทราย และมีการแจกคูปองเพื่อรับรางวัล กิจกรรมการแสดงเวทีในกิจกรรมฯ ครั้งนี้ด้วย

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์