• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร้านธงฟ้าต้นแบบ (ระดับจังหวัด)

23 ก.ย. 2562 อ่าน [5]

...

          วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร้านธงฟ้าต้นแบบ (ระดับจังหวัด) เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกร้านธงฟ้าเป็นร้าน “ธงฟ้าต้นแบบ” ของจังหวัดระยองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง
 

          ตามที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ “ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น” เป็นร้านธงฟ้าต้นแบบ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การจดจำตราสัญลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระบบได้ใช้ประโยชน์จากร้านธงฟ้าฯ ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกรายย่อยในชุมขนให้มีความเข้มแข็ง ความทันสมัย พร้อมให้บริการผู้ถือบัตรสวัสดิการ/ประชาชนทั่วไป เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชน โดยจัดทำป้ายไฟที่มีสัญลักษณ์ร้านธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้ประชาชนมองเห็นได้ชัดเจนทัดเทียมกับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านสะดวกซื้อทั่วไป

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์