• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมแนวทางปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ผ่านระบบ Web Conference

26 ก.ย. 2562 อ่าน [4]

...

         วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference  ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 16 แห่ง
ที่มีจำนวนโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง และจังหวัดที่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลแพงเพื่อรับทราบแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อได้รับการร้องเรียน โดยมี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (นายประโยชน์ เพ็ญสุด) เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบฯ ครั้งนี้

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์