• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

31 ม.ค. 2561 อ่าน [3]

...

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ( การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ) งานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 363 เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาด้านต่างๆ โดยเฉพาะรูปแบบการพัฒนาของโครงการ และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมี  ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์