• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

กรมพัฒนาธุรกิจฯ เปิดอบรม 3 หลักสูตร เพื่อผู้มีรายได้น้อย มั่นใจสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท

9 ก.พ. 2561 อ่าน [3]

...

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืน ช่วยลดปัญหาช่องว่างระหว่างคุณภาพชีวิตของประชาชน ทสงกรมฯ จะจัดกิจกรรมอบรม 3 หลักสูตร ‘เสริมสร้างทักษะวิชาชีพหลักสูตรร้านอาหารมืออาชีพ ร้านเสริมสวยมืออาชีพ และแม่บ้านมืออาชีพ’ ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ว่างงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพและพัฒนาให้สามารถเริ่มต้นหรือยกระดับการดำเนินธุรกิจ ให้มีการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักวิชาการสมัยใหม่ที่สามารถแสวงหาโอกาสการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยในระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์นี้ จัดอบรมหลักสูตรร้านอาหารมืออาชีพ วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ อบรมหลักสูตรร้านเสริมสวย และ ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม อบรมหลักสูตรแม่บ้านมืออาชีพ

ซึ่งการอบรมทั้ง 3 หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะวิชาชีพที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่การมีอาชีพอย่างยั่งยืน คาดว่าตลอดทั้งโครงการฯ จะมีผู้เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่า 600 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์