• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ชวนโปแลนด์ลงทุนใน EEC ชูอุตสาหกรรมไฮเทค ร่วมมือเพิ่มมูลค่าการค้า สานสัมพันธ์ไทย-โปแลนด์ ครบรอบ 46 ปี

26 เม.ย. 2561 อ่าน [2]

...

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงผลการหารือกับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย ว่า ได้หารือแนวทางการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งไทยและโปแลนด์มีความสัมพันธ์ที่ดีและราบรื่นมาตลอดในทุกมิติ โดยปีนี้เป็นปีที่ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 46 ปี อีกทั้งต่างเล็งเห็นโอกาสขยายการค้าการลงทุน และยินดีที่สหภาพยุโรปได้ออกมติคณะรัฐมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ให้รื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการเมืองกับไทยในทุกระดับอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการค้าระหว่างไทยและโปแลนด์ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากโดยใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น การขยายความสัมพันธ์ผ่านกรอบทวิภาคีและภูมิภาค โดยไทยได้เชิญชวนฝ่ายโปแลนด์มาเยี่ยมชมและร่วมลงทุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย (EEC) ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน เมืองใหม่ และเชื่อมโยงระบบขนส่งในภูมิภาคอาเซียน โดยโปแลนด์กล่าวชื่นชมโครงการ EEC ว่าเป็นนโยบายที่สำคัญของไทยที่ส่งเสริมการค้าการลงทุน

ในปี 2560 โปแลนด์เป็นคู่ค้าอันดับ 46 ของไทย และเป็นคู่ค้าอันดับ 14 ของไทยในสหภาพยุโรป มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 768 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 11.5

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์