• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ออกตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์ม เหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง

25 เม.ย. 2561 อ่าน [3]

...

วันพุธที่ ๒5 เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ออกตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์ม เพิ่มเติมของผู้ประกอบการโรงงานน้ำมันปาล์มจำนวน ๓ โรง ได้แก่ บริษัท ฟูจิออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอปลวกแดง  บริษัท แอปโซลูท พาวเวอร์ พี จำกัด อำเภอบ้ายค่าย และบริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน)     อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

สถานการณ์ทั่วไปในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ราคาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น โดยขณะนี้ราคากิโลกรัมละ 19.35-20 บาท/กก. ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ลดลง เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์