• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด

18 ต.ค. 2562 อ่าน [4]

...
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายจากงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีข้างต้น เป็นไปตามกรอบปฏิทินการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
 


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์