• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชาสัมพันธ์การออกใบอนุญาตฯ และหนังสือรับรองการส่งออก – นำเข้าสินค้า แบบ Paperless เพิ่มเติม

18 ต.ค. 2562 อ่าน [14]

...

ด้วยการการค้าต่างประเทศ กำหนดออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก – นำเข้าสินค้า แบบไร้เอกสารเพิ่มเติม สำหรับสินค้ารวม 3 กลุ่ม
มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ได้แก่

 1. สินค้าเกษตรนำเข้าภายใต้ WTO (รวมถึงความตกลงการค้าเสรีอาเซียน และความตกลงฯ FTA อื่น ๆ) เพิ่มเติมจำนวน 11 พิกัด สำหรับสินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย จำนวน 2 พิกัด และสินค้าชา จำนวน 9 พิกัด
 2. กลุ่มสินค้านำเข้า จำนวน 5 รายการ ได้แก่ สินค้าสารเคลนบิวเทอรอล สินค้าสารอัลบิวเตอรอล หรือซัลบิวตามอล สินค้าปลาป่นชนิดโปรตีนต่ำกว่าร้อยละ 60 สินค้าหิน (หินและหินอ่อน) และสินค้ากาเฟอีน
 3. กลุ่มสินค้าส่งออก จำนวน 2 รายการ ได้แก่ สินค้าหอยมุกและผลิตภัณฑ์ และสินค้ากาแฟอีน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง>>

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

การออกใบอนุญาตฯ.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์