• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

21 ต.ค. 2562 อ่าน [9]

...
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรม โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อน้อมรำลึกและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวาย เป็นพระราชสักการะ แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยต้นไม้ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดระยอง
 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์