• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 28 ต.ค. 2562 อ่าน [3]

...
ขอเชิญชวนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการพลังงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน รุ่นที่ 8 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

              กรมพลังงานทดแทนแลอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการพลังงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน รุ่นที่ 8 เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน ได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน เช่น การคิดค่าไฟฟ้า แนวทางการลดค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุด ความรู้เบื้องต้นเรื่องการจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ไฟฟ้าและความร้อน และแนวทางการประหยัดพลังงานในวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน

โดยจัดฝึกอบรมฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องสร้อยทอง 3 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมฯ มาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์)
training.data2019@gmail.com
หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2612 9515

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวมัณฑนา ยังเยี่ยม
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2214 6203-5 ต่อ 221
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086 076 2429

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง>>>

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

เอกสารอบรม.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์