• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

29 ต.ค. 2562 อ่าน [2]

...
วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้ส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ให้กับโรงเรียนวัดปากน้ำพังราด เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการต่อไป โดยมีนายชูชาติ คาดสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากน้ำพังราด เป็นผู้รับมอบเรียบร้อยแล้ว
 


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์