• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

30 ต.ค. 2562 อ่าน [1]

...
วันพุธ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้ส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ให้กับโรงเรียนบ้านชำฆ้อ ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการต่อไป โดยมีนายมานพ หาที่ถูก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำฆ้อ เป็นผู้รับมอบเรียบร้อยแล้ว
 


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์