• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

กิจกรรมโครงการ “สาน สร้าง สุข ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกับบีแอลซีพี ปีที่ 17”

31 ต.ค. 2562 อ่าน [5]

...
              วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 17.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมโครงการ “สาน สร้าง สุข ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกับบีแอลซีพี ปีที่ 17” ณ บริเวณหาดสุชาดา ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีนายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ครั้งนี้
 
           กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์กับชุมชนพร้อมทั้งร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้กับชุมชน สร้างสมดุลทางธรรมชาติให้กับระบบนิเวศ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ รวมทั้งส่งเสริมการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนผ่านการเล่นกีฬาสานสัมพันธ์ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะและเกิดความสุขในชุมชน ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเก็บขยะรอบเกาะสะเก็ดทั้งชายหาดและใต้น้ำ กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งกุลาดำและปูม้า
จำนวน 2,119,999 ตัว
 


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์