• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนตุลาคม 2562

4 พ.ย. 2562 อ่าน [4]

...
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทุกกลุ่มงาน  แจ้งแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองในเดือนถัดไป และสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนกิจกรรม “สำนักงานพาณิชย์คุณธรรม” (พอเพียง มีวินัย โปร่งใส จิตอาสา) MOC Zero Coruption และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานระหว่างกลุ่มงานแจ้งข้อราชการอื่น ๆ ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ และจังหวัดระยอง รวมทั้งแจ้งวาระงานที่สำคัญ/เร่งด่วน ที่สำนักงานฯ จะดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานฯ สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ ต่อไป
 


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์