• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ส่งมอบเครื่อง EDC แก่ผู้ประกอบการร้านค้าที่สมัครเข้าร่วม ตามโครงการธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดระยอง รอบที่ 2

11 พ.ค. 2561 อ่าน [3]

...

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดระยอง บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตระยอง ดำเนินการส่งมอบเครื่อง EDC แก่ผู้ประกอบการร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดระยอง รอบที่ ๒ จำนวน ๕๐ เครื่อง โดยมีสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ        ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ณ ประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดระยอง

           โดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ จะได้รับการแนะนำ ขั้นตอน วิธีการใช้งานเครื่อง EDC เช่น การเช็คยอดเงิน การคิด-จ่ายเงิน การโอนเงิน    และการยกเลิกบิล รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ พร้อมคู่มือการใช้งานจากเจ้าหน้าที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

          ในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้แจ้งข้อปฏิบัติต่างๆ แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เช่น ห้ามขายของในราคาสูงกว่าท้องตลาด       และมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจน ห้ามมีการจำหน่ายสินค้าประเภทเหล้า – บุหรี่ ห้ามมีการจัดชุดสินค้าให้แก่ลูกค้า ห้ามทอนเงินเป็นเงินสดแก่ลูกค้า ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่อง EDC ออกนอกพื้นที่ หากร้านค้าใดกระทำผิดข้อปฏิบัติดังกล่าว และมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ทางสำนักงานฯ จะยึดเครื่องคืนและถอดรายชื่อร้านค้าออกจากโครงการธงฟ้าประชารัฐ

          ทั้งนี้ มีร้านค้ามารับเครื่อง EDC จำนวน 43 ราย แจ้งยกเลิก จำนวน 1 ราย ยังมาได้รับเครื่อง EDC จำนวน 4 ราย เอกสารไม่ครบ จำนวน 2 ราย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์