• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดของจังหวัดระยอง

11 พ.ค. 2561 อ่าน [4]

...
วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดของจังหวัดระยอง เพื่อหารือสนับสนุนการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดโรงงานในช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ที่ไม่ใช่แหล่งผลิตสับปะรด เพื่อขอความร่วมมือให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับซื้อสับปะรด และการรณรงค์การบริโภคสับปะรด จังหวัดระยอง
๒. มีหนังสือถึงโรงงานแปรรูบผลผลิตสับปะรดในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน ๒ โรงงาน ได้แก่ บริษัท สยามอุตสาหกรรมการเกษตรสับปะรด และอื่นๆ จำกัด (มหาชน) บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด เพื่อขอความร่วมมือให้พิจารณารับซื้อผลผลิตสับปะรดของเกษตรในพื้นที่จังหวัดระยองเป็นลำดับแรกและทำการผลิตแปรรูปสินค้าสับปะรดเต็มกำลังการผลิต
๓. มีหนังสือถึงหน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือให้รับซื้อสับปะรดของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระยอง
๔. มีหนังสือถึงตลาดปลายทางที่ไม่ใช่แหล่งผลิตสับปะรด เพื่อขอความร่วมมือให้รับซื้อสับปะรด และรณรงค์การบริโภคสับปะรด จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์