• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒

25 พ.ย. 2562 อ่าน [5]

...
          วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน ตลอดจนหารือ ข้อราชการงานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดระยองเป็นประจำทุกเดือน โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง
         สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ และข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืช 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา
มันสำปะหลัง ปาล์ม ข้าวโพด ให้ที่ประชุมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และถือปฏิบัติ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผู้เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป
 


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์